Generell studiekompetanse - seksfagspakken

Folkeuniversitetet tilbyr alle fagene du trenger for å få generell studiekompetanse. Med klasserom på nett kan du se opptak av timer du går glipp av eller for å repetere pensum før eksamen.

Dette er for deg som ønsker å studere på universitet, men mangler studiekompetanse, eller ønsker å forbedre karakter. Du kan ta alle seks fagene på en gang, eller enkeltstående fag.

 

Gå til påmeldingsiden her

 

NB! På hjemmesida til Fu mangler det informasjon om påmelding til studenter i Nordland. Vi har påmelding som privatist gjennom denne linken

https://www.nfk.no/eksamen/privatist/

 

Norsk
Du lærer å analysere tekster, å reflektere og å tenke kritisk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Skriftlige tekster
 • Muntlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

Matematikk 1P+2P
Dette er praktisk rettet matematikk. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Tall og algebra i praksis
 • Statistikk
 • Modellering

Naturfag
Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Bærekraftig utvikling
 • Forskning
 • Ernæring og helse
 • Stråling og radioaktivitet
 • Energi for fremtiden
 • Bioteknologi

Samfunnsfag
Du lærer om politikk, kultur og arbeidsliv. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Individ og samfunn
 • Arbeids- og næringsliv
 • Politikk og demokrati
 • Kultur
 • Internasjonale forhold

Historie
Du lærer om verdens-  og Norgeshistorien  fram til i dag. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Samfunn og menneskene i tid
 • Historieforståelse og metoder

Engelsk
Du lærer språket, og om kultur, litteratur og samfunn i engelskspråklige land. Disse hovedemnene inngår i kurset:

 • Språklæring
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig kommunikasjon
 • Kultur, samfunn og litteratur

 

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og som klasserom på nett.  Studieløpet er basert på pensum, gruppearbeid, diskusjoner, individuell oppgaveløsning og praktiske øvelser.

Med klasserom på nett følger du undervisningen fra egen PC. Det skiller seg fra andre nettstudier fordi det er interaktivt, det vil si at du som deltaker er en aktiv del av klassen, hvor alle kan se foreleseren og hverandre. Undervisningen går «live», dvs. at deltakere og foreleser har direkte kontakt via lyd og bilde og det er mulig med kommunikasjon og dialog mellom deltakere og foreleser. Alt foreleser skriver på tavla eller presenterer vil komme opp på din skjerm. Det gjøres opptak av alle forelesninger slik at du kan spille av disse igjen senere, og de ligger lagret i vår kursportal så lenge kurset varer.
Foreleserne vil bruke mange av de samme pedagogiske undervisningsmetodene i det virtuelle klasserommet som i vanlig klasseromsundervisning.