Ordens- og dørvaktkurs

Bli politigodkjent ordensvakt! 

På kurset lærer du blant annet om kommunikasjon og konflikthåndtering, skjenkebestemmelser, rusproblematikk og førstehjelp. Kurset tilbys i samarbeid med politiet og kommunen.

Kursdager hos Folkeuniversitetet i Narvik

Planlagt oppstart 19.11.18

Meld deg på her.

 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som ønsker å arbeide som dørvakt eller ordensvakt i hotell- og restaurantbransjen. Du må være fylt 20 år og oppfylle politiets vandelskrav.

Hva lærer du

Kurset vektlegger hvordan du kan forebygge konflikter og å løse konflikter uten bruk av vold.

Du lærer blant annet om:

  • rollen som ordensvakt - krav og forventninger
  • kommunikasjon, etikk og kundebehandling
  • konflikthåndtering, fysisk maktbruk og beslag
  • førstehjelp, brannvern og evakuering
  • rusmidler og adferd under påvirkning av rusmidler
  • skjenkebestemmelser/skjenkekontroll/alkoholloven og røykeloven
  • samarbeid med politiet og andre

Gjennomføring

Undervisningen veksler mellom forelesning, diskusjons- og erfaringsutveksling og praktiske øvelser/rollespill med utgangpunkt i situasjoner en ordensvakt kan komme opp i. Kurset er utviklet av politiet.

Eksamen

Kurset avsluttet med en kort kunnskapsprøve.

Ved bestått prøve og minst 75 % frammøte får du kursbevis og skiltet «Godkjent ordensvakt».