Tilskudd til kurs for ansatte med kort formell utdanning

 

KOMPETANSEPLUSS ARBEID

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning.

Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.

Gi ansatte som mangler grunnleggende ferdigheter i norsk, regning, og digitale ferdigheter en mulighet til å øke sin kompetanse.

Kompetansepluss ønsker å bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Ved utlysningen for 2020 er kurs som kombinerer digitale ferdighetermed enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlig ferdigheter prioritert. Søknadsfristen er 09.12.19.

Kontakt din lokale avdeling i Folkeuniversietet Nordland for et samarbeid om søknad og gjennomføring av kurs.

 

Hvem kan søke tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

Pengene skal gå til kurs for voksne i arbeid, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

  • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov (etterspørrer)
  • opplæringstilbydere
  • organisasjoner i arbeidslivet
  • næringsforeninger

 

Kursopplegg

Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer 30 40 50 80 100 150
             
Lesing/skriving - X X X X X
Regning - X X X - -
Digitale ferdigheter X X X - - -
Muntlige ferdigheter X X X - - -
Norsk eller samisk - - X - X X

 

ferdigh. = ferdigheter

 

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeid. Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).