Gratis midler til kurs for ansatte i bedrifter

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.

Gi ansatte som mangler grunnleggende ferdigheter i norsk, regning, og digitale ferdigheter en mulighet til å øke sin kompetanse.

Kompetansepluss ønsker å bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

 

Kontakt din lokale avdeling i Folkeuniversietet Nordland for et samarbeid om søknad og gjennomføring av kurs.

Ring oss på telefon: 404 48 949

Søknadsfristen er 10.12.18.

 

Hvem kan søke tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

Pengene skal gå til kurs for voksne i arbeid, primært de med lite formell utdanning. Deltakerne skal kunne følge opplæringen på norsk eller samisk.

  • private eller offentlige virksomheter som har et opplæringsbehov (etterspørrer)
  • opplæringstilbydere
  • organisasjoner i arbeidslivet
  • næringsforeninger

Kursopplegg

Søker kan ikke kombinere kurs i norsk eller samisk med kurs i lesing/skriving og muntlige ferdigheter fordi kurs i norsk eller samisk også vil inneholde elementer av lesing, skriving og muntlig bruk av språket.

Du kan sette sammen kurs ut fra følgende moduler:

Antall timer         

30

40

50

80

100

150

Lesing/

skriving

 

-

X

X

X

X

X

Regning               

-

-

X

X

-

-

Digitale ferdigh.

X

-

X

-

-

-

Muntlige ferdigh.

X

X

X

-

-

-

Norsk eller samisk  

-

-

X

-

X

X

ferdigh. = ferdigheter

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeid. Opplæringen skal foregå i Norge (inkludert Svalbard).