Norskkurs i Narvik - klasseromsundervisning

NB! For at vi skal kunne starte kurs, må vi ha minst 5 påmeldte. Vi kan dessverre ikke starte et kurs med færre deltagere enn dette.

 

Norskkurs nybegynner A1 - 50 timer 

Oppstart 10.09.18 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs A2 litt øvet - 50 timer

Oppstart 11.09.18 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs mellomnivå B1 - 50 timer

Oppstart 12.09.18 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs mellomnivå B2 - konversasjon

Oppstart 01.10.18