Språkkurs i Narvik - klasseromsundervisning

Spansk - nybegynner - A1 - 50 timer

Norskkurs nybegynner A1 - 50 timer 

Oppstart 10.09.18 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs nivå A2 - 50 timer

Oppstart 07.01.19 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs nivå B1 - 50 timer

Oppstart 12.09.18 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs nivå B2 - med hovedvekt på skrivetrening

Oppstart 26.09.18 - forutstatt 5 påmeldte

Norskkurs nivå B2 - konversasjon - 50 timer

Oppstart 01.10.18 - forutsatt 5 påmeldte

 

NB! For at vi skal kunne starte kurs, må vi ha minst 5 påmeldte. Vi kan dessverre ikke starte et kurs med færre deltagere enn dette.