Norskkurs i Narvik - klasseromsundervisning

NB! For at vi skal kunne starte kurs, må vi ha minst 5 påmeldte. Vi kan dessverre ikke starte et kurs med færre deltagere enn dette.

 

Norskkurs nybegynner A1 - 50 timer 

Oppstart høsten 2018 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs A2 litt øvet - 50 timer

Oppstart høsten 2018 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs mellomnivå B2 - med fokus på konversasjon - 50 timer

Oppstart Høst 2018 - forutsatt 5 påmeldte

Norskkurs mellomnivå B1 for arbeidslivet - 50 timer

Oppstart høsten 2018 - forutsatt 5 påmeldte