Kompetansepluss Frivillighet

 

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. Det kan søkes om om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne, primært med lite formell utdanning.

Veiledende gruppestørrelse for et kurs er 10-12 deltakere. Et Kompetansepluss-kurs må ha minst 5 deltakere.

Søknadsfristen er 10.12.18. Kurs kan tidligst begynne 01.01.2019 og skal være avsluttet slik at tilskuddsmottaker har tid til å sluttrapportere innen 01.09.2020. 

 

Du kan sette sammen kurs ut fra disse modulene

Antall timer 30 40 50 80
Lesing/skriving - X X X
Regning X X X X
Digitale ferdigheter X X X -
Muntlige ferdigheter X X X -
Norsk eller samisk - X X X

 

Kontakt oss for nærmere informasjon og samarbeid om søknad.