Yrkesfag og bedrift

 

Her kan du finne informasjon om våre yrkesfaglige studierretninger, yrkesrettete og bedriftskurs mv.

 

fagbrev praksiskandidat

pedagogikk

mesterutdanning

datakompetanse

økonomi og administrasjon

Se alle våre kurs i yrkesfag og bedrift

 

Det finnes også en egen tilskuddsordning hvor bedrifter kan søke midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter for sine ansatte. FU Nordland bidrar både i søknadsprosessen og gjennomføring av prosjekter.

Se vår side - Tilskudd arbeidsliv